Rolkowe, hakowe, otwarte – rodzaje kontenerów stalowych

Zamów kontener na odpady na https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Część odpadów nie może trafić do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wytwarzane w czasie różnych renowacji i prac budowlanych, a także odpadów industrialnych. Należy je transportować do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć trudności związane z składowaniem i przewozem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na substancje ciekłe albo gruz

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przystosowane do magazynowania oraz transportu opakowań, starych mebli, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są również niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak granulaty, trociny bądź wióry metalowe. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Pośród nich można wymienić m.in. brygady sprzątające i parające się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywozu gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one klientom, a po wypełnieniu odwożą do punktu legalnego ich składowania lub utylizacji.

Nasze dane adresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]