Na czym polega dekarbonizacja przemysłu?

Tu otrzymasz szczegółowe wiadomości o trigeneracji.

Wraz z rozkwitem przemysłu nastąpił nagły wzrost popytu na energię nieodzowną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoki pobór energii, jak również uzmysłowienie sobie jej marnotrawienia na licznych etapach produkcyjnych prowadzi do tego, że przedsiębiorstwa szukają nowych rozwiązań, które nie tylko obniżą koszty działalności, ale też przyczynią się do powstrzymania niepożądanego ich wpływu na ekosystem.

Krótko o dekarbonizacji przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który ma na celu wzmocnienie autonomii energetycznej przemysłu za sprawą wprowadzanie rozwiązań umożliwiających skuteczniejsze korzystanie z zasobów energetycznych, np. poprzez zmniejszenie użycia surowców kopalnych oraz zwiększenie udziału elektryfikacji. Osiągnąć te cele można za sprawą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na uzyskiwaniu w ramach jednego procesu technologicznego ciepła oraz prądu, czy trigeneracja, podczas której poza ciepłem i energią w trakcie pojedynczego procesu technologicznego produkowany jest również chłód.

W licznych sferach przemysłu realne jest też korzystanie z energii z odzysku, to znaczy ”energii odpadowej”. To energia, która powstaje na rozmaitych etapach produkcji i która zwykle bywa po prostu uwalniana, a przez to bezmyślnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a później ponowne jej użycie przynosi po jakimś czasie duże oszczędności, a jednocześnie skutkuje zredukowaniem emisji CO2 przez zakład przemysłowy.

Koszty przeznaczone na dekarbonizację przemysłu równoważą się po kilku latach

W dobie powszechnego zrozumienia negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko, a także wiedzy, iż złoża ropy i gazu za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem, bowiem jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w kolejnych dekadach. Nakierowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej i odnawialnej to najlepsza metoda do zagwarantowania zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Oczywiście, implementacja tych środków generuje duże koszty, jednak w rezultacie korzyści jakie one zapewniają, w pełni je równoważą. Oszczędności związane z ograniczeniem wydatków ponoszonych na zakup energii już po kilku latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na taką inwestycję. Z drugiej strony redukcja śladu węglowego produkcji i jej niepożądanego oddziaływania na ekosystem to już wartość bezcenna dla wszystkich.

Nasze dane adresowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10