Alternatywa dla metody memoriałowej – o metodzie kasowej

Wejdź na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/, aby otrzymać informacje dotyczące metody kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru lub usług. W takim wypadku urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy opłata od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie prędzej niż po wpływie opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – jakie warunki powinno się spełniać, aby z niej korzystać?

Brak pojawienia się na koncie należności w terminie to nie rzadkość. Właściciele firm często znajdują się w sytuacji, gdy są zmuszeni wielokrotnie monitować kontrahenta odnośnie opłaty za dostarczone towary bądź wykonane usługi. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się nagminnie, nawet bardzo dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie opłacić przysługujących podatków na czas i ostatecznie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył wraz z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Ze względu na wskazany przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać większość polskich właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym jeśli sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy dostarczając formularz VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach adnotacji “metoda kasowa”.

Dlaczego biura rachunkowe odradzają przedsiębiorstwom metodę kasową?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie metodą kasową podatku VAT. Przeważnie powodem tego jest problem z ciągłym monitorowaniem wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak permanentnego ich pilnowania, aby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wystawiających miesięcznie kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Ale już przy stu i więcej fakturach kontrola przelewów wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które umożliwia likwidację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]