Generator not księgowych na 40 euro – gdzie go znaleźć?

Sprawdź, jak łatwo użyć bezpłatny generator not księgowych 40 euro, wejdź na flobo.io.

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj mają do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to duży problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 r. w razie wystąpienia opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie umożliwiło wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z etapów działań upominawczych czy wystawiać bezzwłocznie?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę na 70 euro, zaś gdy wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co najważniejsze, notę księgową można wystawić dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zburzy utrzymywanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych relacji biznesowych. Przecież poślizg w przelaniu należności może być kwestią chwilowych kłopotów finansowych albo zwykłego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Generator not księgowych na 40 euro znajdziesz na stronie aplikacji Flobo

W momencie, gdy wierzyciel po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności, które wyposażone jest także w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]