system swift

Kilka informacji o systemie SWIFT

Pomimo, że de facto na co dzień korzystamy z usług bankowych, mnóstwo osób po raz pierwszy dowiedziało się o funkcjonowaniu systemu SWIFT w 2022 roku w kontekście wdrożenia sankcji względem Rosji w związku z jej atakiem na Ukrainę. Lecz system SWIFT stosowany jest już od lat 70-tych XX w. i stanowi jeden z filarów efektywnego działania bankowości światowej.

Z systemu bankowego SWIFT korzystają nie tylko banki

SWIFT to akronim od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, co po polsku tłumaczy się na Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Powszechnie natomiast tego skrótu używa się do nazwania międzynarodowego systemu rozliczeń między bankami, bez którego dokonanie przelewów międzynarodowych byłoby bez wątpienia zdecydowanie bardziej złożone niż teraz. SWIFT to bardzo popularny, jednakże nie jedyny używany współcześnie system tego rodzaju. Nie licząc przykładowo w Polsce korzysta się też z systemów: SEPA, SORBNET czy Express Elixir.Na świecie funkcjonują także przeróżne systemy lokalne, służące tylko do rozliczeń między bankami na terenie danego kraju.

Czym więc wyróżnia się system bankowy SWIFT? Obejmuje on swoim działaniem nieomal wszystkie państwa świata, a przy tym stosują go nie tylko banki, których liczba dziś przekroczyła już 11 tysięcy, ale również giełdy, domy maklerskie oraz wiele innych podmiotów finansowych. Każdy partycypant systemu SWIFT musi otrzymać unikatowy kod (BIC – Bank Identifier Code), składający się z 8 znaków (liter i cyfr). Możliwe jest także przyznawanie kodu SWIFT oddziałowi banku, w takim przypadku taki kod posiada 11 znaków.

System SWIFT – poznaj kody BIC popularnych banków w Polsce

Nawet jeżeli tylko sporadycznie korzystasz z transakcji międzynarodowych, dobrze jest pamiętać kod BIC/SWIFT swojego banku, lub przynajmniej wiedzieć gdzie szybko znaleźć taką informację. Poniżej znajdziesz kody BIC największych banków, prowadzących placówki w Polsce.

– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– PKO BP (w tym dla kont PKO Inteligo): BPKOPLPW
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– Credit Agricole: AGRIPLPR
– Bank BPH: BPHKPLPK
– Getin Bank: GBGCPLPK
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW
– CitiBank: CITIPLPX
– Santander Bank Polska: (dawniej BZ WBK): WBKPPLPP
– ING Bank Śląski: INGBPLPW

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]