Robot Flobo sposobem na nieterminowych kontrahentów

Dowiedz się więcej o automatycznej windykacji należności.

Może być mnóstwo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi fakturami mają nie tylko właściciele firm, którzy oferują usługi B2B, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Windykacja polubowna – regularne przypominanie o konieczności wniesienia opłaty

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności na drodze windykacji. Chociaż określenie to większości ludzi niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w trakcie którego rozpoczyna się wobec dłużnika różne działania zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta droga windykacji pozostanie bez odzewu, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wypisuje porównywalną liczbę faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w wyznaczonym terminie z pewnością wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury księgowania przelewów pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – dodaj własne harmonogramy działań

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona procedurę upominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący Flobo może przygotować swoje harmonogramy czynności wszczynanych względem opieszałych klientów, definiując między innymi odstęp czasu pomiędzy wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeżeli upomnienia nie przyniosą skutków, dalszymi etapami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 euro oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Na koniec, jeżeli wyliczone wyżej działania będą nieefektywne, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na monitorowanie wpływających należności, a po paru miesiącach bywa również przyczyną znacznej poprawy terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]