Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Co trzeba wiedzieć o tłumaczenia rosyjski Kraków?

Ostatnie lata to okres przypływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest pośród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa również duży odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia pracy lub nauki w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są niezbędne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Białorusi, Kazachstanu, Ukrainy czy Rosji. Należą do nich między innymi świadectwa maturalne i ukończenia szkół, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, dowody osobiste oraz prawa jazdy, jak również certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Tym samym, by wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]